Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔ LƯƠNG

Vị trí địa lý: Đô Lương là một xã cách trung tâm huyện 7 km tổng diện tích đất tự nhiên 4,02 km2, dân số 4582 nhân khẩu được chia thành 6 thôn, Đảng bộ có 273 Đảng viên được chia thành 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn và 4 chi bộ ngành.
Lịch sử Quá trình phát triển: Xã Đô Lương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình Xã nằm ở phía bắc huyện Đông Hưng và có vị trí địa lý:
• Đông giáp xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Phụ
• Tây giáp xã Bắc Sơn huyện Hưng Hà, xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ
• Nam giáp xã An Châu và xã Liên Giang huyện Đông Hưng
• Bắc giáp xã Quỳnh Bảo, xã Quỳnh Hương huyện Quỳnh Phụ